Kosten en fees Benkey

De beheerfee is voor rekening van de Investeerder. De overige fees zijn voor rekening van de kredietnemer.

Beheerfee

0,5% per jaar (exclusief btw), over de uitstaande financiering, maandelijks gefactureerd.

De Beheerfee is maandelijks verschuldigd aan Benkey B.V. ter zake het voeren van de administratie van de Financiering

Administratiefee

0,25% per jaar (exclusief btw), over de initiële hoofdsom, maandelijks gefactureerd.

Ter zake het doorlopend administreren van de Financiering en het periodiek incasseren van rente en/of aflossingen en het doorbetalen van op grond van de Financiering verschuldigde rente en aflossing.

Afsluitprovisie

Eenmalig, 2% over de initiële hoofdsom

De Afsluitprovisie is eenmalig verschuldigd aan Benkey B.V. ter zake de totstandkoming van de Financiering

Exitfee

Eenmalig, 0,5% (exclusief btw) over de initiële hoofdsom

De Exitfee is eenmalig verschuldigd aan Benkey B.V. ter zake de beëindiging van de Financiering

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Wij maken gebruik van cookies

Beste bezoeker. Graag willen wij een cookie plaatsen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en stellen ons in staat je te herkennen bij een volgend bezoek.
{