Beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Publicatiedatum: april 2024

Benkey houdt geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en stelt daarom niet jaarlijks een zogenoemde principal adverse sustainability impact statement (PAI) op. Zoals hiervoor aangegeven, promoten de door Benkey beheerde beleggingsinstellingen geen ecologische of sociale kenmerken en hebben de beleggingsinstellingen geen duurzame beleggingen tot doel. Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zou betekenen dat Benkey over benodigde informatie moet beschikken om deze factoren in aanmerking te kunnen nemen en hierover te rapporteren.

De benodigde informatie is op dit moment niet beschikbaar binnen Benkey. Voor het verkrijgen van dergelijke informatie zou Benkey (kostbare) maatregelen moeten treffen. Dit acht Benkey, in ieder geval op dit moment, disproportioneel. Gezien de omvang van Benkey en de fase waarin Benkey zich bevindt, is Benkey van mening dat de kosten die voor een PAI-statement moeten worden gemaakt niet in verhouding staan tot de baten. Voorgaande neemt niet weg dat Benkey het besluit om geen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kan heroverwegen, indien zich relevante omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld indien het merendeel van de investeerders verzoekt om een PAI. Dit wordt op het moment van publicatie van deze informatie echter niet voorzien.