Klachtenprocedure

Uw klacht wordt in behandeling genomen door S. Withofs. U kunt hem bereiken via 035 - 205 72 53 of s.withofs@benkey.nl. U kunt ook het digitale klachtenformulier op deze pagina gebruiken.

Klachtenformulier

1.a Persoonsgegevens van de klager
FAMILIENAAM/NAAM JURIDISCHE ENTITEIT
VOORNAAM
REGISTRATIENUMMER EN LEI (INDIEN BESCHIKBAAR)
ADRES: STRAAT, NUMMER, VERDIEPING (voor ondernemingen de statutaire zetel)
POSTCODE
STAD
LAND
TELEFOON
E-MAIL
1.b Contactgegevens (indien verschillend van 1.a)
FAMILIENAAM/NAAM JURIDISCHE ENTITEIT
VOORNAAM
ADRES: STRAAT, NUMMER, VERDIEPING (voor ondernemingen de statutaire zetel)
POSTCODE
STAD
LAND
TELEFOON
E-MAIL
2.a Persoonsgegevens van de juridische vertegenwoordiger (indien van toepassing) (volmacht of ander officieel document als bewijs van de aanstelling van de vertegenwoordiger)
FAMILIENAAM
VOORNAAM/NAAM JURIDISCHE ENTITEIT
REGISTRATIENUMMER EN LEI (INDIEN BESCHIKBAAR)
ADRES: STRAAT, NUMMER, VERDIEPING (voor ondernemingen de statutaire zetel)
POSTCODE
STAD
LAND
TELEFOON
E-MAIL
2.b Contactgegevens (indien verschillend van 2.a)
FAMILIENAAM/NAAM JURIDISCHE ENTITEIT
VOORNAAM
ADRES: STRAAT, NUMMER, VERDIEPING (voor ondernemingen de statutaire zetel)
POSTCODE
STAD
LAND
TELEFOON
E-MAIL
3. Informatie over de klacht
3.a Volledige verwijzing naar de belegging of overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft (d.w.z. referentienummer van de belegging, naam van de projecteigenaar/de onderneming of het crowdfundingproject, overige referenties van de relevante transacties …)
3.b Omschrijving van het onderwerp van de klacht (gelieve het onderwerp van de klacht duidelijk te vermelden)
3.c Datum(s) van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht
3.d Omschrijving van de veroorzaakte schade, verliezen of nadelen (indien van toepassing)
3.e Overige opmerkingen of relevante informatie (indien van toepassing)
Plaats
Datum

Uw bericht is verzonden.

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Wij maken gebruik van cookies

Beste bezoeker. Graag willen wij een cookie plaatsen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en stellen ons in staat je te herkennen bij een volgend bezoek.
{