Klachtenprocedure

Uw klacht wordt in behandeling genomen door N. Rientjes. U kunt hem bereiken via 035 – 205 72 53 of n.rientjes@benkey.nl. U kunt ook het digitale klachtenformulier op deze pagina gebruiken.

Klachtenformulier

1.a Persoonsgegevens van de klager

1.b Contactgegevens (indien verschillend van 1.a)

2.a Persoonsgegevens van de juridische vertegenwoordiger (indien van toepassing) (volmacht of ander officieel document als bewijs van de aanstelling van de vertegenwoordiger)

2.b Contactgegevens (indien verschillend van 2.a)

3. Informatie over de klacht

Update Benkey heeft besloten niet als crowdfundingplatform door te gaan en heeft dit afgestemd met de AFM. Meer informatie over de nieuwe producten volgen snel.